Széchenyi 2020

Széchenyi 2020

GINOP-1.2.9-20-2021-04671

Kedvezményezett neve: REMOLAND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

Projekt címe: Kompresszor beszerzés

Szerződött támogatás összege: 6,49 millió forint

Támogatás mértéke: 69 %

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.9-20-2021-04671

Projekt fizikai befejezésének ideje: 2022.05.16.

Projekt tartalmának bemutatása:
Remoland Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság sikeresen
pályázott eszközbeszerzésre, melynek a telephelye 9113 Koroncó, Szent
István utca 39.
A „Kompresszor beszerzés” című GINOP-1.2.9-20-2021-04671 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében a Gazdaságfejlesztés és Innovációs Operatív Program keretén belül, „A hátrányos helyzetű
településeken működő mikro- és kisvállakozások fejlesztéseinek
támogatása” című pályázati kiírás keretében valósult meg. A projekt az
Európai Regionális Fejlesztési Alap, és a hazai költségvetési
előirányzatból 6,49 millió forint értékű vissza nem térítendő 69%
intenzitású támogatásban részesült.
A megvalósítás során Atlas Copco XAS 88-10 mobil csavarkompresszor
beszerzése valósult meg.

GINOP-8.3.5-18/B

Kedvezményezett neve: REMOLAND Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti
Társaság

Forgóeszköz finanszírozás: Anyagköltségek finanszírozása

Hitelprogram azonosító jele: GINOP-8.3.5-18/B

A visszatérítendő hitel összege: 25 000 000 Ft.